Obchodní podmínky

Obchodní podmínky zásilkového obchodu

(dále jen „podmínky“)

Podmínky pro využití slevy 30% v období 13.1.2022- 23.1.2022

 

 

·          - Sleva 30% je platná od 13.1.2022 do 23.1.2022 v kamenném obchodě. V internetovém obchodě na objednávky odeslané nejpozději 23.1.2022.

·          - Sleva Vám bude odečtena u pokladny, při objednávce přes internet se slevy zobrazují.

·         -  Sleva 30% platí na veškerý metrový textil.

·          - Slevu 30% nelze uplatnit, na již zlevněné zboží, nebo kombinovat s jinou slevou.

·          - Sleva 30% se nevztahuje, na dříve rezervované zboží.

·          -  V období slevy, nelze zboží rezervovat.

·          - V období slev nezasíláme vzorečky.

·          - Zbytková metráž po prodeji, nesmí mít méně než 1,5 m. V opačném případě je potřeba koupit látku celou.

·          - Slevu nelze uplatňovat dodatečně, tedy po 23.1. 2022.

 

 

 1.       Úvodní ustanovení
 2.        Tyto podmínky zásilkového obchodu Evi – látky (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „zákazník“) či jiné smlouvy, uzavírané prostředky komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-shopu prodávajícího či telefonického spojení nebo mimo obvyklé obchodní prostory.
 3.        Obsah kupní smlouvy je dán prodávajícím  akceptovanou objednávkou a těmito podmínkami.

 

 1.     Uzavření smlouvy
 2.        Konkrétní informace týkající se pořizovaného zboží, jejich vlastností, ceny a dalších poplatků, způsobu platby a dodání a dodání, informace o nákladech na zabalení a dodání zboží, informace o době trvání smluvního vztahu a podmínkách ukončení smlouvy atd. Vám zobrací příslušná aplikace e-shopu či Vám je sdělí prodejce vždy při sjednávání podmínek příslušného smluvního vztahu, tj. před uzavřením příslušné smlouvy.

Před konečným potvrzením sjednaných smluvních podmínek či odesláním Vaší objednávky máte vždy možnost objednávku zkontrolovat a změnit potřebné specifikace či údaje. Okamžikem, kdy objednávku odešlete či potvrdíte sjednané smluvní podmínky, považujeme Vámi sdělené údaje za správné.

 1.        Pokud čemukoli nerozumíte nebo požaduje více informací, neváhejte nás ještě před uzavřením smlouvy kontaktovat na výše uvedených telefonních číslech nebo prostřednictvím kontaktního emailu.
 2.        Zjistíme-li nějaké nejasnosti nebo nesrovnalosti, máme právo Vás kontaktovat s žádostí o potvrzení nebo doplnění Vaší objednávky.

 

 

 

 1.   Platba, cen a doprava
 2.        Platební podmínky a cenu za zboží sjednáte buď prostřednictvím aplikace e-shopu, nebo s prodejcem (uzavíráte-li smlouvu telefonicky). Ceny zboží se řídí platným ceníkem, není-li u příslušného zboží stanoveno jinak.
 3.        Náklady na zabalení zboží, není-li výslovně uvedeno jinak, jsou již obsaženy v ceně zboží. Náklady na dodání jsou vyčísleny samostatně v závislosti na zvoleném typu dopravy.
 4.        Při převzetí zboží od přepravce jste povinen(a) zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít.
 5.        Při převzetí zboží je přepravce oprávněn požadovat po Vás předložení občanského průkazu a pořídit z něj tzv. opis podstatných údajů, a to za účelem ověření si totožnosti zákazníka.

 

 1.   Práva z vadného plnění a reklamce zboží

Odpovídáme Vám rovněž za to, že zboží při převzetí nemá vady. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy a 

 1.        reklamačním řádem, který je k dispozici na našich stránkách www.evi-latky.cz  a na obou našich prodejnách v Praze i ve Zlíně.  

 

 1.       Odstoupení od smlouvy

 

 1.        Je-li smlouva uzavírána za použití prostředků komunikace na dálku, může spotřebitel od smlouvy odstoupit následujícím způsobem:

-          Bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží (dobírky)

-          Zboží vyzvednuté osobně v prodejně evi látky je možné vrátit ve stejné prodejně, kde bylo vyzvednuto

                  Vracené zboží obdržené poštou či přepravní službou zašlete prosím na adresu:

                  Evi – látky, Bořivojova 1, 130 00 Praha 3

 1.        Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy (např. poštovné, dopravné) nese v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku spotřebitel (zákazník).
 2.        Za vrácené zboží Vám bude, při splnění zákonných podmínek vrácena kupní cena, kterou jste uhradil(a), a to poštovní poukázkou na Vaši adresu, na kterou bylo zasláno plnění (nedohodneme-li se společně na jiném způsobu  úhrady). Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku nesme povinni Vám vrátit peníze za zboží dříve, než nám zboží předáte, případně než jednoznačně prokážete, že jste zboží odeslal(a).   

 

 1.       Ochrana osobních údajů
 2.        Udělujete nám souhlas, že veškeré vámi sdělené osobní údaje můžeme zpracovávat pro potřeby uzavření a realizace smlouvy a plnění s gtím spojená. Zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojená se řídí Poučením o zpracování osobních údajů, které je dostupné na www.evi-latky.cz nebo na kterékoliv naší prodejně.

 

II. Závěrečná ustanovení

 1.        Smlouvy sjednané dle těchto Podmínek zásilkového obchodu se řídí platným právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.
 2.        Tyto Podmínky zásilkového obchodu nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 1. 2018